Des d’inicis d’aquest any, hem ampliat les sessions de supervisió en línia.

Entenem la supervisió com una conversa per parlar de l’experiència de la persona que consulta, una experiència entorn algun dels temes que li preocupen. Durant la conversa, ens centrarem en Quin és l’abast del les preocupacions, en Quines circumstàncies es dona, des de quan, quins discursos alimenten i apaivaguen la preocupació, quines habilitats i sabers es tenen per continuar treballant més satisfactòriament, etc. Es tracta, doncs, de fer descripcions més riques del que passa i a la vegada obrir a noves opcions i possibilitats d’acció real en el lloc de treball, entre altres coses…

Aquestes supervisions poden ser individuals o bé grupals. També tenim l’opció que es puguin desenvolupar en grups de professionals que no es coneixen, o lleugerament, entre ells. Aquestes converses son confidencials.

Si t’interessa, encara tenen disponibilitat de tira-ne endavant.

Posa’t en contacte amb nosaltres per concretar altres aspectes!